Przemysł
spożywczy
Rolnictwo
i hodowla
Gastronomia Pralnictwo Chemia
instytucjonalna
Chemia
samochodowa
Zielona
chemia

DR ALCA FOAM

ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY-DEZYNFEKUJĄCY

  • Rozpuszcza i dysperguje zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
  • Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
  • Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej
  • Do zastosowania w mobilnych oraz centralnych systemach pianowych

 

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny alkaliczny z chlorem o właściwościach odtłuszczających do pianowego mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie chloru, mających kontakt z żywnością.

DOZOWANIE

• Stężenie: 2 – 4%
• Temperatura: 20 – 60°C

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

• Działanie bakteriobójcze >1.5%, wg. PN-EN 13697:2002
• Listeria monocytogenes >2%, wg. PN-EN 13697:2002
• Działanie grzybobójcze >1.2%, wg. PN-EN 13697:2002

OPAKOWANIE

Kanister: 23 kg kod: 1290020
Beczka: 230 kg (200 L) kod: 1290200
Paletopojemnik: 1130 kg (1000 L) kod: 1291000