Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR FOAM FLUX

ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY-DEZYNFEKUJĄCY

  • Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
  • Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
  • Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej
  • Do zastosowanie w mobilnych oraz centralnych systemach mycia pianowego

 

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny alkaliczny z chlorem o właściwościach odtłuszczających do pianowego mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie chloru.

DOZOWANIE

  • Stężenie: 2 – 4%
  • Temperatura: 20 – 60°C

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

  •  Działanie bakteriobójcze >0.2%, wg. PN – EN 13697:2002
    (Listeria monocytogenes >2%, Salmonella enterica >1%)
  •  Działanie grzybobójcze >0.8%, wg. PN – EN 13697:2002

OPAKOWANIE

Kanister: 23 kg kod: 1280020
Kanister: 230 kg (200 L) kod: 1280200
 Paletopojemnik: 1130 kg (1000 L) kod: 1281000