Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR ULTRAClean 41

ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCY-DEZYNFEKUJĄCY
DO
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH

  • Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
  • Do zastosowania na większości powszechnie używanych membran
  • Nadaje się do dozowania automatycznego, mierzalny konduktometrycznie
  • Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej

 

ZASTOSOWANIE

Produkt proszkowy z aktywnym chlorem do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych i ultrafiltracyjnych, nanofiltracyjnych w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kondycjonowania wody i ścieków.

DOZOWANIE

• Stężenie: 0.5 – 2%
• Temperatura: 40 – 65°C

OPAKOWANIE

Wiadro: 20 kg kod: 11040020