Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR SURFASteril DX-20

PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

  • Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze
  • Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, wirusobójcze (ASF, Ptasia grypa)
  • Skuteczny w obecności materiałów organicznych
  • Bezpieczny dla środowiska i powierzchni


ZASTOSOWANIE

Produkt płynny przeznaczony do dezynfekcji materiałów i powierzchni w miejscach hodowli zwierząt oraz środków transportu zwierząt.
Produkt może być stosowany do dezynfekcji powierzchni nieporowatych w celu utrzymania higieny weterynaryjnej i w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

DOZOWANIE

• Oprysk: 1%
• Zamgławianie: 25%
• Pianowanie: 2%
• Śluzy sanitarne: 2%

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

• Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1276:2010 (oprysk: 0,1%, piana: 0,5%)
• Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1650+A1:2013-08 (oprysk: 0,1%, piana: 0,5%)
• Działanie sporobójcze, wg. PN-EN 13704:2018 (oprysk: 0,05%, piana: 0,05%)
• Działanie wirusobójcze, wg. 14675:2015 (oprysk: 1%, piana: 2%)

OPAKOWANIE

Kanister 4 x 5 L 1800005
Kanister 20 kg 1800020
Beczka 200 kg (200 L) 1800200