Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR SURFASteril DX-15

PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

  • Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze
  • Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, wirusobójcze (wobec ASF, Ptasia grypa)
  • Skuteczny w obecności materiałów organicznych
  • Bezpieczny dla środowiska i powierzchni


ZASTOSOWANIE

Produkt płynny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających jak i nie mających kontaktu z żywnością.
Produkt może być także stosowany do dezynfekcji powierzchni nieporowatych w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

DOZOWANIE

• Oprysk: 1%
• Zamgławianie: 25%
• Pianowanie: 2%
• Śluzy sanitarne: 2%

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

• Działanie bakteriobójcze >0.02%, wg. PN-EN 1276:2010, PN-EN 13697:2002
• Działanie grzybobójcze >0.05%, wg. PN-EN 1650:2008, PN-EN 13697:2002
• Działanie sporobójcze >0.5% wg. PN-EN 13704:2004
• Działanie wirusobójcze i cytotoksyczne >1%, wg. PN-EN 14675:2015

OPAKOWANIE

Kanister 4 x 5 L 1410005
Kanister 20 kg 1410020
Beczka 200 kg (200 L) 1410200