Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR SURFASteril DA

PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

  • Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze
  • Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
  • Skuteczny w obecności materiałów organicznych
  • Bezpieczny dla powierzchni i środowiska

 

ZASTOSOWANIE

Produkt neutralny, płynny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających i nie mających kontaktu z żywnością, dezynfekcji drobnego sprzętu, podłóg, ścian, maszyn, urządzeń, środków transportu,  kanałów wentylacyjnych, klimatyzatorów, wymienników ciepła, mat i śluz dezynfekcyjnych, maszyn i urządzeń w obiegach zamkniętych w tym: pasteryzatorów, zbiorników mleka, zbiorników fermentacyjnych oraz dezynfekcji wody lodowej, dezynfekcji powietrza poprzez zamgławianie.
Nadaje się do zastosowania jako dodatek wspomagający dezynfekcję w płynnych roztworach myjących.

DOZOWANIE

• Oprysk: 1% – 2%
• Zamgławianie: 25%
• Pianowanie: 2% – 3%
• Śluzy sanitarne: 0.5%

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

• Działanie bakteriobójcze >0.01%, wg. PN-EN 1276:2000
• Działanie grzybobójcze >1%, wg. PN-EN 1650:2002
• Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze >1%, wg. PN-EN 13697:2002

OPAKOWANIE

Kanister 4 x 5 L 1370005
Kanister 20 kg 1370020
Beczka 200 kg (200 L) 1370200