Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR OXY-Des FOAM

KWAŚNY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

  • Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze
  • Wykazuje działanie bakterio-, grzybo-, sporo- i drożdżakobójcze, bójcze wobec bakteriofagów oraz wirusobójcze
  • Rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie ulegając całkowitej biodegradacji
  • Zawartość kwasu nadoctowego 5%


ZASTOSOWANIE

Produkt płynny na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni oraz maszyn mających i nie mających kontaktu z żywnością, środkami żywienia zwierząt, w obszarach przemysłu rolno-spożywczego.
Produkt może być także stosowany do dezynfekcji powierzchni nieporowatych w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

DOZOWANIE                                                                                                                                

• Stężenie: 0.5 – 3%
• Temperatura: 5 – 20°C

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

Produkt został zbadany zgodnie z następującymi normami (PT3, PT4):

Działanie / Norma Stężenie Temperatura Czas
Bakteriobójcze / EN 1276 0.1% 20°C 5 min
Bakteriobójcze / EN 13697 0.3% 18-25°C 5 min
Bakteriobójcze / EN 1656 0.1% 10°C 30 min
Bakteriobójcze / EN 14349 0.5% 10°C 30 min
Drożdżakobójcze / EN 1650 0.3% 20°C 15 min
Drożdżakobójcze / EN 13697 0.3% 18-25°C 15 min
Drożdżakobójcze / EN 1657 0.2% 10°C 30 min

OPAKOWANIE

Kanister 22 kg 1590020
Beczka 220 kg (200 L) 1590200
Paletopojemnik 1100 kg (1000 L) 1591000