Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR MANUSteril® E80 SPRAY

ALKOHOLOWY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

  • Nie wymaga spłukiwania wodą
  • Działanie biobójcze w 30 sekund
  • Nie wymaga barwników i substancji zapachowych
  • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 8732/2022

 

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny do dezynfekcji powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym wobec wirusów bezosłonkowych i osłonkowych. Do stosowania w obszarze medycznym oraz obszarach wymagających przestrzegania wysokiego poziomu higieny – w przemyśle spożywczym, zakładach użyteczności publicznej, w warunkach przemysłowych i domowych. Produkt może służyć również do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w salonach kosmetycznych i fryzjerskich, jaki i wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych.

DOZOWANIE

Stosować zgodnie z treścią ulotki informacyjnej.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

  • Działanie bakteriobójcze w obszarze medycznym, wg. PN-EN 14476:2013+A2:2019-08
  • Działanie bakteriobójcze w obszarze medycznym, wg. PN-EN 13727+A2:2015-12
  • Działanie grzybobójcze w obszarze medycznym, wg. PN-EN 13624:2013-12
  • Działanie prątkobójcze w obszarze medycznym, wg. PN-EN 14348:2006
  • Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, wg. PN-EN 13697+A1:2019-08

 

OPAKOWANIE

Butelka: 15 x 750 ml kod: 16500007
Kanister: 4 x 5 L kod: 1650005