Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR MANUSteril

ALKOHOLOWY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

  • Nie wymaga spłukiwania wodą
  • Łagodny dla skóry rąk
  • Nie wymaga barwników i substancji zapachowy
  • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7802/19

 

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny na bazie alkoholi do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia.
Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych.

DOZOWANIE

Stosować zgodnie z treścią ulotki informacyjnej.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

• Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002
• Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze na powierzchniach wg. PN-EN 13697:20022
• Działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych wg. PN-EN 14476:2013+A2:2019-08

 

OPAKOWANIE

Rozpylacz 13 x 750 ml 14400007
Butelka 15 x 750 ml 14400007
Butelka 13 x 1 L 1440001
Kanister 4 x 5 L 1440005