Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR FOUR INJECTOR

ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY

  • Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe i przypalenia
  • Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających
  • Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej
  • Do zastosowania w mobilnych oraz inżektorowych systemach mycia pianowego

ZASTOSOWANIE

Produkt wysokoalkaliczny o wzmocnionych właściwościach odtłuszczających do pianowego i inżektorowego mycia komór i wózków wędzarniczych, pieców konwekcyjno-parowych, piekarniczych, grilli, smażalników.

DOZOWANIE

• Stężenie: 3 – 5%
• Temperatura: 20 – 95°C

OPAKOWANIE

Kanister: 27 kg kod: 1610020
Beczka: 270 kg (200 L) kod: 1610200
Paletopojemnik: 1200 kg (870 L) kod: 1611000