Food industry Farming & Breeding Catering services Laundries Professional cleaning Automotive Chemicals

DR FOAMSteril D.30

ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY-DEZYNFEKUJĄCY

  • Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
  • Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
  • Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej
  • Do zastosowanie w mobilnych oraz centralnych systemach mycia pianowego

 

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny alkaliczny o silnych właściwościach odtłuszczających do pianowego mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie wody i detergentów.
Nadaje się do pianowego mycia i dezynfekcji pojazdów oraz chłodni przewożących żywność.

DOZOWANIE

• Stężenie: 2 – 4%
• Temperatura: 20 – 60°C

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE

• Działanie bakteriobójcze >0.5%, wg. PN-EN 1276:2000, PN-EN 13697:2002
• Działanie grzybobójcze >1%, wg. PN-EN 1650:2002, PN-EN 13697:2002

OPAKOWANIE

Kanister: 22 kg kod: 1300020
Kanister: 220 kg (200 L) kod: 1300200
 Paletopojemnik: 1050 kg (1000 L) kod: 1301000