Na stronie:   
Mycie
butelek, słoików i puszek

ALKALICZNY PRODUKT
MYJĄCY - ODTŁUSZCZAJĄCY - SEKWESTRUJĄCY

Produkt płynny alkaliczny na bazie krzemianów do mechanicznego mycia i odtłuszczania aluminiowych kiji wędzarniczych, blach i form piekarniczych.

ALKALICZNY PRODUKT
MYJĄCY - ODTŁUSZCZAJĄCY - SEKWESTRUJĄCY

Produkt alkaliczny na bazie wodorotlenku potasu do mycia i odtłuszczania butelek i słoików szklanych w myjkach tunelowych

ALKALICZNY PRODUKT
MYJĄCY - KOMPLEKSUJĄCY - SEKWESTRUJĄCY

Produkt płynny o lekkim odczynie alkalicznym, zmiękczający wodę oraz wspomagający mycie butelek, słoików oraz puszek stalowych w autoklawach oraz myjkach tunelowych.