Na stronie:   
Masielnice
do produkcji ciągłej

ALKALICZNY PRODUKT
MYJĄCY - ODTŁUSZCZAJĄCY - DEZYNFEKUJĄCY

Produkt alkaliczny na bazie wodorotlenku potasu z aktywnym chlorem do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji maszyn oraz urządzeń masielniczych w tym masielnic pracujących w trybie ciągłym.