Higienaw przemyśle spożywczym
Gwarancja najwyższego poziomu profesjonalnej Higieny poprzez skuteczność mycia i dezynfekcji w całym procesie produkcyjnym jest dla nas najważniejszym celem. Dokładamy wszelkich starań, aby bogata gama naszych produktów, fachowa wiedza oraz sprawdzone technologie pozwoliły na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny we wszystkich krytycznych punktach procesu technologicznego
5
Na stronie:   
HIGIENA
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

PRODUKT WSPOMAGAJĄCY MYCIE

Produkt na bazie aktywnego tlenu do zastosowania jako dodatek wspomagający mycie w alkalicznych roztworach myjących przy myciu tunelowym i układach zamkniętych.

PRODUKT WSPOMAGAJĄCY MYCIE

Produkt neutralny o właściwościach odtłuszczających, kompleksujących oraz sekwestrujących wspomagający mycie maszyn i urządzeń w obiegach zamkniętych oraz myciu tunelowym.

PRODUKT WSPOMAGAJĄCY
MYCIE I ODPIENIANIE

Produkt neutralny o właściwościach zwilżających - wspomagających mycie i odtłuszczanie roztworów alkalicznych i kwaśnych oraz odpienianie kąpieli obciążonych zabrudzeniami pochodzenia białkowego i tłuszczowego.

PRODUKT SMARUJĄCY

Produkt płynny do mycia i smarowania powierzchni taśm, taśmociągów, transporterów, przenośników transportujących: butelki, puszki, słoiki, kartony i inne opakowania spożywcze w których przechowywana jest żywność.

PRODUKT ALKALICZNY
DO MYCIA
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH

Produkt płynny alkaliczny przeznaczony do mycia i odtłuszczania membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, nanofiltracyjnych i odwróconej osmozy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody i ścieków.

PRODUKT KWASOWY
DO MYCIA
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH

Produkt płynny kwasowy przeznaczony do mycia membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, odwróconej osmozy i dializy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody.

PRODUKT KWASOWY
DO MYCIA
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH

Produkt płynny kwasowy przeznaczony do mycia membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, odwróconej osmozy i dializy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody.

PRODUKT NEUTRALNY
DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH

Produkt proszkowy neutralny przeznaczony do mycia i odtłuszczania membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, odwróconej osmozy i dializy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody i ścieków.

PRODUKT ALKALICZNY
DO MYCIA I DEZYNFEKCJI 
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH

Produkt proszkowy alkaliczny na bazie aktywnego chloru, przeznaczony do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji mambranowych instalacji: mikrofiltracyjnych i ultrafiltracyjnych, nanofiltracyjnych w przemysle rolno - spożywczym, farmaceutycznym, kondycjonowania wody i ścieków.

ALKALICZNY PRODUKT
MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY-DEZYNFEKUJĄCY

Produkt płynny alkaliczny z chlorem o właściwościach odtłuszczających do pianowego mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie chloru,do mycia i dezynfekcji powierzchni mających także kontakt z żywnością.

KWAŚNY PRODUKT
MYJĄCY-ODKAMIENIAJĄCY-NABŁYSZCZAJĄCY

Produkt płynny kwasowy o właściwościach myjących, odkamieniających i nabłyszczających do pianowego mycia maszyn i urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie kwasów.

ALKALICZNY PRODUKT
MYJĄCY - ODTŁUSZCZAJĄCY - DEZYNFEKUJĄCY

Produkt płynny wysokoalkaliczny do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji rurociągów oraz maszyn i urządzeń w obiegach zamkniętych, półotwartych i tunelowych.