Na stronie:   
Higiena
wymion

PIELĘGNACYJNE MYCIE I DEZYNFEKCJA
STRZYKÓW PRZED UDOJEM

Produkt lekkopienny do pielęgnacyjnego mycia i dezynfekcji wymion i strzyków przed udojem.

PIELĘGNACJA I DEZYNFEKCJA
STRZYKÓW PO UDOJU

Produkt jodowy o działaniu pielęgnacyjno -dezynfekującym do higieny strzyków po udoju.

PIELĘGNACJA I DEZYNFEKCJA
STRZYKÓW PO UDOJU

Produkt na bazie kwasu mlekowego oraz chloroheksydydny o działaniu pielęgnacyjno-dezynfekującym do higieny strzyków po udoju.