Na stronie:   
Wspomaganie
mycia

PRODUKT WSPOMAGAJĄCY MYCIE

Produkt na bazie aktywnego tlenu do zastosowania jako dodatek wspomagający mycie w alkalicznych roztworach myjących przy myciu tunelowym i układach zamkniętych.

PRODUKT WSPOMAGAJĄCY MYCIE

Produkt neutralny o właściwościach odtłuszczających, kompleksujących oraz sekwestrujących wspomagający mycie maszyn i urządzeń w obiegach zamkniętych oraz myciu tunelowym.

PRODUKT WSPOMAGAJĄCY
MYCIE I ODPIENIANIE

Produkt neutralny o właściwościach zwilżających - wspomagających mycie i odtłuszczanie roztworów alkalicznych i kwaśnych oraz odpienianie kąpieli obciążonych zabrudzeniami pochodzenia białkowego i tłuszczowego.