Na stronie:   
Drobny
sprzęt, skrzynki, pojemniki

NEUTRALNY PRODUKT
MYJĄCY - ODTŁUSZCZAJĄCY

Produkt neutralny do ręcznego mycia i odtłuszczania drobnego sprzętu, części maszyn oraz wszystkich powierzchni zmywalnych kontaktujących się z żywnością. 

MYCIE I ODTŁUSZCZANIE
POWIERZCHNI ZMYWALNYCH

Produkt płynny do ręcznego oraz pianowego mycia i odtłuszczania drobnego sprzętu, części maszyn oraz wszystkich powierzchni zmywalnych.

MYCIE I DEZYNFEKCJA
POWIERZCHNI ZMYWALNYCH

Produkt płynny lekkoalkaliczny o silnych właściwościach myjących, odtłuszczających i dezynfekujących do ręcznego oraz pianowego mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu, części maszyn oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie wody i detergentów kontaktujących się z żywnością.

ALKALICZNY PRODUKT
MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY-DEZYNFEKUJĄCY

Produkt płynny alkaliczny z chlorem o silnych właściwościach odtłuszczających do ręcznego oraz pianowego mycia, odtłuszczania i dezynfekcji drobnego sprzętu, części maszyn oraz wszystkich powierzchni zmywalnych kontaktujących się z żywnością i odpornych na działanie chloru.

NEUTRALNY PRODUKT MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY

Produkt płynny neutralny do ręcznego mycia i odtłuszczania drobnego sprzętu, części maszyn oraz powierzchni zmywalnych.