GLOSS SN.30 L
GLOSS SN.30 L

MYCIE NACZYŃ I SZKŁA
W ZMYWARKACH PRZEMYSŁOWYCH

Produkt płynny alkaliczny do mycia naczyń i szkła oraz drobnego sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych.

  • Rozpuszcza zabrudzenia tłuszczowe i przypalenia
  • Nie powoduje korozji szkła
  • Właściwości kompleksujące zapobiegają wytrącaniu się osadów wapniowych
  • Skuteczny w każdej twardości wody

ZASTOSOWANIE
 

Produkt płynny alkaliczny do mycia naczyń i szkła oraz drobnego sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych.

DOZOWANIE
 

  • Woda < 15°dH: 2 - 3 ml / 1 L wody bieżącej
  • Woda > 15°dH: 3 - 5 ml / 1 L wody bieżącej


OPAKOWANIE
 

Kanister: 4 x 5 L           kod: 2070005
Kanister: 25 kg           kod: 2070020