DR CLEANSteril DDA
DR CLEANSteril DDA

MYCIE I DEZYNFEKCJA
POWIERZCHNI ZMYWALNYCH

Produkt płynny lekkoalkaliczny o silnych właściwościach myjących, odtłuszczających i dezynfekujących do ręcznego oraz pianowego mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu, części maszyn oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie wody i detergentów kontaktujących się z żywnością.

  • Rozpuszcza i dysperguje zabrudzenia białkowo tłuszczowe i przypalenia
  • Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
  • Bezpieczny dla metali lekkich, szkła i aluminium
  • Ekonomiczny w zastosowaniu dzięki skoncentrownej formule

ZASTOSOWANIE


Produkt płynny lekkoalkaliczny o silnych właściwościach odtłuszczających do ręcznego oraz pianowego mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu, części maszyn oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie wody i detergentów kontaktujących się z żywnością.

DOZOWANIE


  • Mycie ręczne: 0.5 - 2 %
  • Mycie pianowe: 2 - 5 %
  • Temperatura: od 20°C do 60°C

OPAKOWANIE


Kanister: 4 x 5 L kod: 1260005
Kanister: 21 kg kod: 1260020
Beczka: 210 kg (200 L) kod: 1260200
Paletopoj.: 1070 kg  (1000 L)            kod: 1261000