DR SURFASteril DVX
DR SURFASteril DVX

PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

Produkt neutralny do dezynfekcji powietrza oraz powierzchni zmywalnych maszyn i urządzeń, podłóg, ścian mających kontakt z żywnością.

  • Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze
  • Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i sporóbójczo
  • Skuteczny w obecności materiałów organicznych
  • Neutralizuje nieprzyjemne zapachy

ZASTOSOWANIE
 

Produkt neutralny do dezynfekcji powietrza oraz powierzchni zmywalnych maszyn i urządzeń, podłóg, ścian mających kontakt z żywnością.

DOZOWANIE
 

  • Stężenie: 0.02 - 20%

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
 

  • Działanie bakteriobójcze > 0.05%, wg. PN-EN 1276:2010
  • Działanie grzybobójcze > 0.5%, wg. PN-EN 1650:2008; PN-EN 13697:2002
  • Działanie sporobójcze > 2%, wg. PN-EN 13704:2004
  • Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamoniowy, formaldehyd, glutaraldehyd.

OPAKOWANIE
 

Kanister: 4 x 5 L kod: 1400005
Kanister: 30 kg  kod: 1400030
Beczka: 200 kg  kod: 1400200
Paletopojemnik: 1000 kg kod: 1401000