DR SURFASteril DX-15
DR SURFASteril DX-15

PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY

Produkt neutralny do dezynfekcji powietrza oraz powierzchni zmywalnych maszyn i urządzeń, podłóg, ścian mających kontakt z żywnością.

  • Działa skutecznie w niskim stęzeniu i temperaturze
  • Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i sporóbójczo
  • Skuteczny w obecności materiałów organicznych
  • Bezpieczny dla środowiska i powierzchni


ZASTOSOWANIE
 

Produkt neutralny do dezynfekcji powietrza oraz powierzchni zmywalnych maszyn i urządzeń, podłóg, ścian mających kontakt z żywnością.

DOZOWANIE
 

  • Stężenie: 0.02 - 2%

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
 

  • Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010, PN-EN 13697-2002
  • Działanie grzybobójcze  wg. PN-EN 1650:2008; PN-EN 13697:2002
  • Działanie sporobójcze wg. PN-EN 13704:2004
  • Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamoniowy, benzylo-C12-C16-alkilodimetylochlorek, glutaral, izopropanol.

OPAKOWANIE
 

Kanister: 4 x 5 L kod: 1410005
Kanister: 30 kg  kod: 1410030
Beczka: 200 kg kod: 1410200
Paletopojemnik: 1000 kg kod: 1411000